Duben 2010

Trailer: Máj

29. dubna 2010 v 16:31 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  1.máj

Support Lesbiens - 1.máj

29. dubna 2010 v 16:13 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  1.máj

Byl pozdní večer první máj
večerní máj byl lásky čas
hrdličin zval ku lásce hlas
kde borový zaváněl háj

Pozdní večer
lásky čas
pozdní večer

Po lásce šeptal tichý mech
kvetoucí strom lhal lásky žel
svou lásku slavík růži pěl
růžinu jevil vonný vzdech

Pozdní večer
lásky čas
pozdní večer

nananánánánánáná..

Byl pozdní večer
první máj
večerní máj byl lásky čas
lásky čas
lásky čas
lásky čas

Spring

29. dubna 2010 v 11:37 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  Jaro
http://www.filterclean.co.uk/images/infospringimages/water%20spring.jpg

http://decideforyourself.files.wordpress.com/2008/10/spring2.jpg

http://www.freefoto.com/images/19/10/19_10_19---Spring_web.jpg

http://www.prairiefirenewspaper.com/files/spring-creek-prairie.jpg

http://www.nps.gov/ozar/parkmgmt/images/Big-Spring-Fall-nice-1.jpg

http://blog.karentsui.com/wp-content/uploads/2009/old/15062009_spring-image-wallpaper7.jpg

http://beingwife.files.wordpress.com/2009/03/spring-resting.jpg


http://lydonthejar.files.wordpress.com/2009/03/spring.jpg

http://barbiesdreamhouse.files.wordpress.com/2009/04/spring.jpg

http://www.stewardscompany.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/spring.jpg

http://runtiffyrun.files.wordpress.com/2009/04/spring.jpg

http://www.wsge.org/images/spring.jpg

http://idealistmilanoblog.files.wordpress.com/2009/04/spring.jpg

http://www.thermopolis.com/upload/image/big_spring_large.jpg

http://dizzigirl.files.wordpress.com/2009/04/spring-flowers-1.jpg

http://www.theholidayzone.com/spring/spring.gif

http://www.hickerphoto.com/data/media/24/spring_flower_T2519.jpg

http://www.biblewalks.com/Photos21/JobsSpring4.JPG

http://www.phototravelpages.com/wallpapers/spring-1-1024.jpg


Spring.jpg spring image by mirela1064

Karel Hynek Mácha - Máj

29. dubna 2010 v 9:46 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  1.máj
1
Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
I světy jich v oblohu skvoucí
co ve chrám věčné lásky vzešly;
až se - milostí k sobě vroucí
změnivše se v jiskry hasnoucí -
bloudící co milenci sešly.
Ouplné lůny krásná tvář -
tak bledě jasná, jasně bledá,
jak milence milenka hledá -
ve růžovou vzplanula zář;
na vodách obrazy své zřela
a sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,
jenž k sobě šly vzdy blíž a blíž,
jak v objetí by níž a níž
se vinuly v soumraku klín,
až posléze šerem v jedno splynou.
S nimi se stromy k stromům vinou. -
Nejzáze stíní šero hor,
tam bříza k boru, k bříze bor
se kloní. Vlna za vlnou
potokem spěchá. Vře plnou -
v čas lásky - láskou každý tvor.
Za růžového večera
pod dubem sličná děva sedí,
se skály v břehu jezera
daleko přes jezero hledí.
To se jí modro k nohoum vine,
dále zeleně zakvítá,
vždy zeleněji prosvítá,
až v dálce v bledé jasno splyne.
Po šírošíré hladině
umdlelý dívka zrak upírá;
po šírošíré hladině
nic mimo promyk hvězd nezírá;
Dívčina krásná, anjel padlý,
co amarant na jaro svadlý,
v ubledlých lících krásy spějí.
Hodina jenž jí všecko vzala,
ta v usta, zraky, čelo její
půvabný žal i smutek psala. -
Tak zašel dnes dvacátý den,
v krajinu tichou kráčí sen.
Poslední požár kvapně hasne,
i nebe, jenž se růžojasné
nad modrými horami míhá.
"On nejde - již se nevrátí! - 
Svedenou žel tu zachvátí!"
Hluboký vzdech jí ňadra zdvíhá,
bolestný srdcem bije cit,
a u tajemné vod stonání
mísí se dívky pláč a lkání.
V slzích se zhlíží hvězdný svit,
jenž po lících co jiskry plynou.
Vřelé ty jiskry tváře chladné
co padající hvězdy hynou;
kam zapadnou, tam květ uvadne.
Viz, mihla se u skály kraje;
daleko přes ní nahnuté
větýrek bílým šatem vlaje.
Oko má v dálku napnuté. -
Teď slzy rychle utírá,
rukou si zraky zastírá
upírajíc je v dálné kraje,
kde jezero se v hory kloní,
po vlnách jiskra jiskru honí,
po vodě hvězda s hvězdou hraje.
Jak holoubátko sněhobílé
pod černým mračnem přelétá,
lílie vodní zakvétá
nad temné modro; tak se číle -
kde jezero se v hory níží -
po temných vlnách cosi blíží,
rychle se blíží. Malá chvíle,
a již co čápa vážný let,
ne již holoubě či lílie květ,
bílá se plachta větrem houpá.
Štíhlé se veslo v modru koupá,
a dlouhé pruhy kolem tvoří.
Těm zlaté růže, jenž při doubí
tam na horách po nebi hoří,
růžovým zlatem čela broubí.
"Rychlý to člůnek! blíž a blíže!
To on, to on! Ty péra, kvítí,
klobouk, oko, jenž pod ním svítí,
ten plášť!" Již člůn pod skalou víže.
Vzhůru po skále lehký krok
uzounkou stezkou plavce vede.
Dívce se zardí tváře bledé
za dub je skryta. - Vstříc mu běží,
zaplesá - běží - dlouhý skok -
již plavci, již na prsou leží -
"Ha! Běda mi!" Vtom lůny zář
jí známou osvítila tvář;
hrůzou se krev jí v žilách staví.
"Kde Vilém můj?"
"Viz," plavec k ní
tichými slovy šepce praví:
"Tam při jezeru vížka ční
nad stromů noc; její bílý stín
hlubokoť stopen v jezera klín;
však hlouběji ještě u vodu vryt
je z mala okénka lampy svit;
tam Vilém myšlenkou se baví,
že příští den jej žití zbaví.
On hanu svou, on tvoji vinu
se dozvěděl; on svůdce tvého
vraždě zavraždil otce svého.
Msta v patách kráčí jeho činu. -
Hanebně zemře. - Poklid mu dán,
až tváře, jenž co růže květou,
zbledlé nad kolem obdrží stán,
až štíhlé oudy v kolo vpletou.
Tak skoná strašný lesů pán! -
Za hanbu jeho, za vinu svou
měj hanu světa, měj kletbu mou!"
Obrátí se. - Utichl hlas -
Po skále slezl za krátký čas,
při skále člůn svůj najde.
Ten rychle letí, co čápa let,
menší a menší, až co lílie květ
mezi horami po vodě zajde.
Tiché jsou vlny, temný vod klín,
vše lazurným se pláštěm krylo;
nad vodou se bílých skví šatů stín,
a krajina kolem šepce: "Jarmilo!"
V hlubinách vody: "Jarmilo! Jarmilo!!"
Je pozdní večer první máj -
večerní máj - je lásky čas.
Zve k lásky hrám hrdliččin hlas:
"Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!!"
Ilustrace č. 2
2
Klesla hvězda s nebes výše,
mrtvá hvězda siný svit;
padá v neskončené říše
padá věčně v věčný byt.
Její pláč zní z hrobu všeho,
strašný jekot, hrůzný kvíl.
"Kdy dopadne konce svého?"
Nikdy - nikde - žádný cíl.
Kol bílé věže větry hrají,
při níž si vlnky šepotají.
Na bílé zdě stříbrnou zář
rozlila bledá lůny tvář;
však hluboko u věži je temno pouhé;
neb jasna měsíce světlá moc
uzounkým oknem u sklepení dlouhé
proletši se změní v pološerou noc.
Sloup sloupu kolem rameno si podává
temnotou noční. Z venku větru vání
přelétá zvražděných vězňů co lkání,
vlasami vězně pohrává.
Ten na kamenný složen stůl
hlavu o ruce opírá;
polou sedě a kleče půl
v hloub myšlenek se zabírá.
Po měsíce tváři jak mračna jdou,
zahalil vězeň v ně duši svou;
myšlenka myšlenkou umírá.
"Hluboká noc! ty rouškou svou
teď přikrýváš dědinu mou,
a ona truchlí pro mě! -
Že truchlí? - pro mě? pouhý sen!
Ta dávno neví o mně.
Sotvaže zítra jasný den
nad její lesy vstane,
já hanebně jsem odpraven,
a ona - jak v můj první den -
vesele, jasně vzplane."
Umlknul; po sklepení jen,
jenž nad sloupy se zdvíhá,
dál, dál se hlas rozlíhá;
až - jakby hrůzou přimrazen -
na konci síně dlouhé
usne v temnotě pouhé.
Hluboké ticho té temnosti
zpět vábí časy pominulé,
a vězeň ve svých snách dny mladosti
zas žije dávno uplynulé.
To vzpomnění mladistvých let
mladistvé sny vábilo zpět;
a vězně oko slzy lilo,
srdce se v citech potopilo; -
marná to touha v zašlý svět.
Kde za jezerem hora horu
v západní stíhá kraje,
tam - zdá se mu - si v temném boru
posledně dnes co dítko hraje.
Od svého otce v svět vyhnán,
v loupežnickém tam roste sboru.
Později vůdcem spolku zván,
dovede činy neslýchané,
všude jest jméno jeho znané,
každémuť: "Strašný lesů pán!"
Až poslez láska k růži svadlé
nejvejš roznítí pomstu jeho,
a poznav svůdce dívky padlé
zavraždí otce neznaného.
Protož jest u vězení dán;
a kolem má být odpraven
již zítra strašný lesů pán,
jak první z hor vyvstane den.
Teď na kamenný složen stůl
hlavu o ruce opírá,
polou sedě a kleče půl
v hloub myšlenek se zabírá;
po měsíce tváři jak mračna jdou,
zahalil vězeň v ně duši svou,
myšlenka myšlenkou umírá.
"Sok - otec můj! Vrah - jeho syn,
on svůdce dívky mojí! -
Neznámý mně. - Strašný můj čin
pronesl pomstu dvojí.
Proč rukou jeho vyvržen
stal jsem se hrůzou lesů?
Čí vinu příští pomstí den?
Čí vinou kletbu nesu?
Ne vinou svou! - V života sen
byl jsem já snad jen vyváben,
bych ztrestal jeho vinu?
A jestliže jsem vůli svou
nejednal tak, proč smrtí zlou
časně i věčně hynu? -
Časně i věčně? - věčně - čas -"
Hrůzou umírá vězně hlas
obražený od temných stěn;
hluboké noci němý stín
daleké kobky zajme klín,
a paměť vězně nový sen.
"Ach - ona, ona! Anjel můj!
Proč klesla dřív, než jsem ji znal?
Proč otec můj? - Proč svůdce tvůj?
Má kletba -" Léč hluboký žal
umoří slova. Kvapně vstal;
nocí řinčí řetězů hřmot
a z mala okna vězně zrak
zalétá ven za hluky vod. -
Ouplný měsíc přikryl mrak,
než nade temný horní stín
vychází hvězdy v noci klín;
i po jezeru hvězdný svit,
co ztracené světlo se míhá.
Zrak vězně tyto jiskry stíhá,
a v srdce bolný vodí cit.
"Jak krásnáť noc! Jak krásný svět!
Jak světlo - stín se střídá!
Ach - zítra již můj mrtvý hled
nic více neuhlídá!
A jako venku šedý mrak
dál - dál se rozestírá:
tak - " Sklesl vězeň, sklesl zrak,
řetězů řinčí hřmot, a pak
u tichu vše umírá.
Již od hor k horám mraku stín -
ohromna ptáka peruť dlouhá -
daleké noci přikryl klín,
a šírou dálkou tma je pouhá.
Slyš! za horami sladký hlas
pronikl nocí temnou,
lesní to trouba v noční čas
uvádí hudbu jemnou.
Vše uspal tento sladký zvuk,
i noční dálka dřímá.
Vězeň zapomněl vlastních muk,
tak hudba ucho jímá.
"Jak milý život sladký hlas
v krajinu noční vdechne;
než zítřejší - ach - mine čas,
tu ucho mé ach nikdy zas
těch zvuků nedoslechne!"
Zpět sklesne vězeň - řetěz hluk
kobkou se rozestírá; - -
hluboké ticho. - V hloubi muk
se opět srdce svírá,
a dálné trouby sladký zvuk
co jemný pláč umírá. - - -
"Budoucí čas?! - Zítřejší den?! -
Co přes něj dál, pouhý to sen,
či spaní je bez snění?
Snad spaní je i život ten,
jenž žiji teď; a příští den
jen v jiný sen je změní?
Či po čem tady toužil jsem,
a co neměla šírá zem,
zítřejší den mi zjeví?
Kdo ví? - Ach žádný neví." -
A opět mlčí. Tichá noc
kol kolem vše přikrývá.
Zhasla měsíce světlá moc,
i hvězdný svit, a kol a kol
je pouhé temno, šírý dol
co hrob daleký zívá.
Umlkl vítr, vody hluk,
usnul i líbý trouby zvuk,
a u vězení síni dlouhé
je mrtvé ticho, temno pouhé.
"Hluboká noc - temná je noc! -
Temnější mně nastává - - -
Pryč, myšlenko!!" - A citu moc
myšlenku překonává.
Hluboké ticho. - Z mokrých stěn
kapka za kapkou splyne,
a jejich pádu dutý hlas
dalekou kobkou rozložen,
jako by noční měřil čas,
zní - hyne - zní a hyne -
zní - hyne - zní a hyne zas.
"Jak dlouhá noc - jak dlouhá noc -
však delší mně nastává. - - -
Pryč, myšlenko!" - A hrůzy moc
myšlenku překonává. -
Hluboké ticho. - Kapky hlas
svým pádem opět měří čas.
"Temnější noc! - - - Zde v noční klín
ba lůny zář, ba hvězdný kmit
se vloudí - - tam - jen pustý stín,
tam žádný - žádný - žádný svit,
pouhá jen tma přebývá.
Tam všecko jedno, žádný díl -
vše bez konce - tam není chvíl,
nemine noc, nevstane den,
tam času neubývá. -
Tam žádný - žádný - žádný cíl -
bez konce dál - bez konce jen
se na mne věčnost dívá.
Tam prázdno pouhé - nade mnou,
a kolem mne i pode mnou
pouhé tam prázdno zívá. -
Bez konce ticho - žádný hlas -
bez konce místo - noc - i čas - - -
to smrtelný je mysle sen,
toť, co se 'nic' nazývá.
A než se příští skončí den,
v to pusté nic jsem uveden. - - -"
Vězeň i hlas omdlívá.
A lehounce si vlnky hrají
jezerní dálkou pode věží,
s nimi si vlnky šepotají,
vězně uspávati se zdají,
jenž v hlubokých mrákotách leží.
Strážného vzbudil strašný hřmot,
jejž řetězů činí padání;
se světlem vstoupil. - Lehký chod
nevzbudil vězně z strašných zdání.
Od sloupu k sloupu lampy svit
dlouhou zalétá síní,
vzdy bledší - bledší její kmit,
až vzadu zmizí její moc,
a pustopustá temná noc
ostatní díl zastíní.
Leč nepohnutý vězně zrak -
jak by jej ještě halil mrak -
zdá se, že nic nezírá;
ač strážce lampy rudá zář
ubledlou mu polila tvář,
a tma již prchla čírá.
On za kamenný složen stůl
hlavu o ruce opírá,
polou sedě a kleče půl
znovu v mdlobách umírá;
a jeví hlasu šepot mdlý,
že trapnýť jeho sen i zlý.
"Duch můj - duch můj - a duše má!"
Tak slova mu jednotlivá
ze sevřených ust plynou.
Než však dostihne ucho hlas,
tu slova strašná ničím zas -
jakž byla vyšla - hynou.
Přistoupí strážce, a lampy zář
před samou vězně vstoupí tvář.
Obličej vězně - strašný zjev -
oko spočívá nehnuté
jak v neskončenost napnuté, -
po tváři slzy - pot a krev;
v ustech spí šepot - tichý zpěv.
Tu k ustům vězně ucho své
přiklonil strážce bázlivé;
a jak by lehký větřík vál,
vězeň svou pověst šepce dál.
A strážný vzdy se níž a níž
ku vězni kloní - blíž a blíž,
až ucho s usty vězně spojí.
ten šepce tíše - tíš a tíš,
až zmlkne - jak by pevně spal.
Leč strážný nepohnutě stojí,
po tváři se mu slzy rojí,
ve srdci jeho strašný žal. -
Dlouho tak stojí přimrazen,
až sebrav sílu kvapně vstal,
a rychlým krokem spěchá ven.
On sice - dokud ještě žil -
co slyšel, nikdy nezjevil,
než navzdy bledé jeho líce
neusmály se nikdy více.
Za strážným opět temný stín
zahalil dlouhé síně klín;
hlubokou nocí kapky hlas
svým pádem opět měřil čas.
A vězeň na kamenný stůl
složený - klečí - sedí půl.
Obličej jeho - strašný zjev -
oko spočívá nehnuté,
jak v neskončenost napnuté,
po tváři slzy - pot - a krev.
A ustavičně kapky hlas
svým pádem dále měří čas.
A kapky - vod i větrů zpěv
vězňovi blízký hlásá skon,
jenž myšlenkami omdlívá. -
Z dálky se sova ozývá,
a nad ním půlnoc bije zvon.
Ilustrace č. 3
Intermezzo I
Půlnoc
(krajina)
V rozlehlých rovinách spí bledé lůny svit,
kolem hor temno je, v jezeru hvězdný kmit,
nad jezerem pahorek stojí.
Na něm se sloup, s tím kolo zdvíhá,
nad tím se bílá lebka míhá,
kol kola duchů dav se rojí;
hrůzných to postav sbor se stíhá.
Sbor duchů
"V půlnočních ticho je dobách;
světýlka bloudí po hrobách,
a jejich modrá mrtvá zář
svítí v dnes pohřbeného tvář,
jenž na stráži - co druzí spí -
o vlastní křížek opřený
poslední z pohřbených zde dlí.
V zenitu stojí šedý mrak
a na něm měsíc složený
v ztrhaný mrtvý strážce zrak,
i v pootevřené huby
přeskřípené svítí zuby."
Jeden hlas
"Teď pravý čas! - připravte stán -
neb zítra strašný lesů pán
mezi nás bude uveden."
Sbor duchů
(sundávaje lebku)
"Z mrtvého kraje vystup ven,
nabudiž život - přijmi hlas,
buď mezi námi - vítej nám.
Dlouho jsi tady bydlil sám,
jiný tvé místo zajme zas."
Lebka
(mezi nimi kolem se točíc)
"Jaké to oudů toužení,
chtí opět býti jedno jen.
Jaké to strašné hemžení,
můj nový sen. - Můj nový sen! -"
Jeden hlas
"Připraven jestiť jeho stán.
Až zítra půlnoc nastane,
vichr nás opět přivane.
Pak mu buď slavný pohřeb dán."
Sbor duchů
"Připraven jestiť jeho stán.
Až zítra půlnoc nastane,
vichr nás opět přivane.
Pak mu buď slavný pohřeb dán."
Jeden hlas
"Rozlehlým polem leť můj hlas;
pohřeb v půlnoční bude čas!
Co k pohřbu dá, každý mi zjev!"
Čekan s kolem
"Mrtvému rakví budu já."
Žáby z bažiny
"My odbudem pohřební zpěv."
Vichr po jezeru
"Pohřební hudbu vichr má."
Měsíc v zenitu
"Já bílý příkrov tomu dám."
Mlha po horách
"Já truchloroušky obstarám."
Noc
"Já černá roucha doručím."
Hory v kolo krajiny
"Roucha i roušky dejte nám."
Padající rosa
"A já vám slzy zapůjčím."
Suchopar
"Pak já rozduji vonný dým."
Zapadající mračno
"Já rakev deštěm pokropím."
Padající květ
"Já k tomu věnce uviji."
Lehké větry
"My na rakev je donesem."
Svatojánské mušky
"My drobné svíce ponesem."
Bouře z hluboka
"Já zvonů dutý vzbudím hlas."
Krtek pod zemí
"Já zatím hrob mu vyryji."
Čas
"Náhrobkem já ho přikryji."
Přes měsíc letící hejno nočního ptactva
"My na pohřební přijdem kvas."
Jeden hlas
"Slavný mu pohřeb připraven.
Ubledlý měsíc umírá,
Jitřena brány otvírá,
již je den, již je den!"
Sbor duchů
"Již je den, již je den!"
(zmizí)
Ilustrace č. 4
3
Nad temné hory růžný den
vyvstav májový budí dol,
nad lesy ještě kol a kol -
lehká co mlha - bloudí sen.
Modravé páry z lesů temných
v růžové nebe vstoupají,
i nad jezerem barev jemných
modré se mlhy houpají;
a v břehu jeho - v stínu hory -
i šírým dolem - dál a dál -
za lesy - všude bílé dvory
se skvějí; až - co mocný král,
ohromný jako noci stín
v růžový strmě nebes klín -
nejzáz vrchů nejvyšší stál.
Ledvaže však modré temeno hor
brunatné slunce rudě zasvitnulo,
tu náhle ze sna všecko procitnulo,
a vesel plesá vešken živý tvor.
V jezeru zeleném bílý je ptáků sbor,
a lehkých člůnků běh i rychlé veslování
modravé stíny vln v rudé pruhy rozhání.
Na břehu jezera borový šumí háj,
z něj drozdů slavný žalm i jiných ptáků zpěv
mísí se u hlasy dolem bloudících děv;
veškeren živý tvor mladistvý slaví máj.
A větru ranního - co zpěvu - líbé vání
tam v dolu zeleném roznáší bílý květ,
tam řídí nad lesy divokých husí let,
tam zase po horách mladistvé stromky sklání. -
Leč výjev jediný tu krásu jitra zkalí.
Kde v šíré jezero uzounký ostrov sahá,
z nějž města malého i bílé věže stín
hlubokoť stopený v zelený vody klín,
náramný křik a hřmot mladým se jitrem vzmahá,
a valný zástup se z bran mala města valí.
Zdaleka spěchá lid - vzdy větší zástup ten -
vzdy větší - větší jest - vzdy roste tento pluk;
nesmírné množství již. - Vzdy větší jeho hluk.
Nešťastný zločinec má býti vyveden.
Teď z mala města bran vojenský pluk vychází,
povolným krokem on zločince doprovází,
jenž v středu jeho jde jak jindy ozdoben.
Utichl množství hluk - leč znovu počne zas,
a mnohý v hluku tom vynikne silný hlas:
"To on, to on! Ty péra, kvítí,
klobouk, oko, jenž pod ním svítí!
Ten jeho plášť, to on, to on! To strašnýť lesů pán!"
Tak lidem ode všech voláno bylo strán;
a větší vzdy byl hluk - zbouřených jako vod -
čím blíže zločince zdlouhavý vedl chod.
Kolem něj zástup jde - co nebem černý mrak,
z něho - co blesku svit - v slunci se leskne zbraň.
Volně jde nešťastný - upřený v zemi zrak.
Z městečka zvonku hlas. Množství se modlí zaň.
Na břehu jezera malý pahorek stojí,
na něm se dlouhý kůl, na kůlu kolo zdvíhá.
Blíž strmí kolmý vrch, na vrchu vrchol dvojí,
na vyšším vrcholi bílá se kaple míhá.
U volném průvodu ku kapli přišel sbor;
všickni teď ustoupí - zločinec stojí sám.
Posledněť vyveden v přírody slavný chrám,
by ještě popatřil do lůna temných hor,
kde druhdy veselý dětinství trávil věk;
by ještě jedenkrát v růžový nebe klín
na horu vyveden, před bílé kaple stín,
nebe i světů všech pánovi svůj vzdal vděk.
Umlknul vešken hluk, nehnutý stojí lid,
a srdce každého zajímá vážný cit.
V soucitu s nešťastným v hlubokém smutku plál
slzící lidu zrak obrácen v hory výš,
kde nyní zločinec, v přírody patře říš,
před Bohem pokořen v modlitbě tiché stál.
Vyšlého slunce rudá zář
zločince bledou barví tvář,
a slzy s oka stírá,
jenž smutně v dálku zírá.
Hluboko pod ním krásný dol,
temné jej hory broubí kol,
lesů věnec objímá.
Jasné jezero dřímá
u středu květoucího dolu.
Nejblíž se modro k břehu vine,
dále zeleně zakvítá,
vzdy zeleněji prosvítá
až posléz v bledé jasno splyne.
Bílé dvory u velkém kolu
sem tam jezera broubí břeh.
V jezeru bílých ptáků sbor,
a malých člůnků rychlý běh,
až kde jezero v temno hor
v modré se dálce níží.
Loďky i bílé v břehu dvory -
věž - město - bílých ptáků rod -
pahorky v kolo - temné hory -
vše stopeno v lůno vod,
jak v zrcadle se zhlíží.
Tam v modré dálce skály lom
květoucí břeh jezera tíží,
na skále rozlehlý je strom -
starý to dub - tam - onen čas,
kde k lásce zval hrdliččin hlas,
nikdy se nepřiblíží. -
Nejblíže pahorek se zdvíhá,
na něm se kůl a kolo míhá.
Po hoře - na níž stojí - háj
mladistvý hučí - smutný stesk -
nad šírým dolem slunce lesk,
a ranní rosa - jitřní máj.
To vše zločinec ještě jednou zřel,
to vše, jež nyní opustiti měl,
a hluboký srdce mu žel uchvátí;
hluboce vzdechne - slza slzu stíhá -
ještě jednou - posledně - vše probíhá,
pak slzavý v nebe svůj zrak obrátí.
Po modrém blankytu bělavé páry hynou,
lehounký větřík s nimi hraje;
a vysoko - v daleké kraje
bílé obláčky dálným nebem plynou,
a smutný vězeň takto mluví k nim:
"Vy, jenž dalekosáhlým během svým,
co ramenem tajemným zemi objímáte,
vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,
vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe,
v tiché se slzy celí rozplýváte,
vás já jsem posly volil mezi všemi.
Kudy plynete u dlouhém dálném běhu,
i tam, kde svého naleznete břehu,
tam na své pouti pozdravujte zemi.
Ach zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlasť jedinou i v dědictví mi danou,
šírou tu zemi, zemi jedinou! -
A až běh váš onu skálu uhlídá,
kde v břehu jezera - tam dívku uplakanou -"
Umlkl již, slza s slzou se střídá.
Teď s výše hory s vězněm kráčí pluk
širokou stezkou v středu mlada borku,
doleji - dole - již jsou na pahorku -
a znovu ztichl šíra množství hluk.
Přichystán již popravce s mečem stojí,
jedenkrát ještě vězeň zdvihl zrak,
pohlédl vůkolím - povzdechl - pak
spustiv je zas - k blízké se smrti strojí.
Obnažil vězeň krk, obnažil ňádra bílé,
poklekl k zemi, kat odstoupí, strašné chvíle -
pak blyskne meč, kat rychlý stoupne krok,
v kolo tne meč, zločinci blyskne v týle,
upadla hlava - skok i - ještě jeden skok -
i tělo ostatní ku zemi teď se skloní.
Ach v zemi krásnou, zemi milovanou,
v kolébku svou i hrob svůj, matku svou,
v vlasť jedinou i v dědictví mu danou,
v šírou tu zemi, zemi jedinou,
v matku svou, v matku svou, krev syna teče po ní.
Po oudu lámán oud, až celé vězně tělo
u kolo vpleteno nad kůlem v kole pnělo,
i hlava nad kolem svůj obdržela stán;
tak skončil života dny strašný lesů pán;
na mrtvé tváři mu poslední dřímá sen.
Na něj se dívajíc - po celý dlouhý den
nesmírné množství v kol mala pahorku stálo;
teprv až k západu schýlivši slunce běh
veselo v mrtvý zrak sťaté hlavy se smálo,
utichl jezera šírý - večerní břeh.
Nad dálkou temných hor poslední požár plál;
v hluboké ticho to měsíce vzešla zář,
stříbřící hlavy té ubledlou mrtvou tvář
i tichý pahorek, jenž v břehu vody stál.
Města jsou vzdálená co bílý v modru mrak,
přes ně v kraj daleký nesl se mrtvý zrak,
v kraj, kde co dítě on - Ó krásný - krásný věk!
Daleko zanesl věk onen časů vztek,
dalekoť jeho sen, umrlý jeho stín,
obraz co bílých měst u vody stopen klín,
takť jako zemřelých myšlenka poslední,
tak jako jméno jich, pradávných bojů hluk,
dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,
zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,
zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt
vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,
to jestiť zemřelých krásný dětinský čas.
Je pozdní večer - druhý máj -
večerní máj - je lásky čas,
hrdliččin zve ku lásce hlas:
"Viléme! Viléme!! Viléme!!!"

Přijatá!! Jupííí!! :)

28. dubna 2010 v 11:25 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  My experiences
http://www.hotelpauliny.cz/picture/clanky/hotel-pauliny-gastronomie-1-big.jpg

Jupíí!! Zvládla jsem to! Jsem přijatá aspoň na tu Gastronomii! Nebudu si muset shánět učňák! Jupíí! Teď mi ještě držte palce, ať vyjde to odvolání na ten Cestovní ruch a budu maximálně spokojená! Jinak hezký den přeju! :)

P.S. Už musím běžet na oběd, končí nám volná hodina :(

26.dubna 2010 -->> PrAwDa!!!

26. dubna 2010 v 19:23 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  My experiences
http://gudinnapandora.files.wordpress.com/2008/11/raining1.jpg

-0102.anbud.62--Monday--18:52--Prší! =(-Jídlo-chleba ve vajíčku! =)-Pití-Orange juice--tričko a sukně--Reclams--nOtHinG- online.gif image by spookys-graphix-offline- -blog.cz,TENTO BLOG,facebook,google obrázky--zase zítra =(-Zamilovanost-V hloubi duše Rosťa, ale nechcu si to přiznat!-Nálada-Nervy z toho, jak jsem napsala zkoušky,smutná,unavená...- -make up,mascara,lip gloss--Nobody =/-Se quiserem me acionem-zaplej a za chvílu mi ho donesou sestřenky-S kým si teď píšu-Ondra a Kuba =)

--------------------------------------------------------------------

Ahoj všichni! Takže zkoušky jsem zvládla nevím jak.. celý den mám nervy z toho jak to dopadne! =(  Ale snad dobře.. asi zítra už budu vědět výsledky testů...
Hned po zkouškách jsem šla s taťkou na oběd. Potěšilo mě, že bylo aspoň pěkné počasí a svítilo sluníčko. =)  To potěší vždy! Po obědě jsem šla domů pro matematiku a pak jsem spěchala za taťkou do práce na učení. Cestou jsem potkala sestřenku Jessicu a chvilec jsme se zakecaly.. =)  Bohužel mi učení moc nešlo, protože jsem se po těch zkouškách vůbec nemohla soustředit.. =(  a od učitelů není zrovna moc fér, že furt musíme psat testy.. =/  ještě se musím večer našprtat do ajiny... =(
Jak jsem šla zpátky potkala jsem tetu Helču (mamka sestřenky Jessicy a její sestry Aishy) a  hned na to sestřenku Aishu (sestřenku Jess).  A protože jsme měly obě čas, šly jsme domů pro Jess, chvílu jsme se dívaly na Step by step a pak šly ven. Rozhodly jsme se, že budem fotit a natáčet. Takže jsme šly nejdřív do Ztracené a tam se fotily a pak jsme natáčely... ve Ztracené,v takové té jedné uličce xD v podzámce a mezitím začínalo pršet a my jsme mokly.. ještě naposledy jsme šly fotit a natáčet opice apod.... nějací dementi je chcou zrušit, protože chcou předelat podzámku prej do stylu 16.stol. jak to bylo původně.. no jasně! Hlavně, že tam chcou postavit jakýsi debilní hřiště...!! Jakoby jich tu nebylo málo! A víte co je nejhorší?? Že už s tím nejde nic dělat, protože už je podepsaná smlouva!! :(  Žádná petice už nepomůže!! Jsem maximálně vytočená!!!! Naštěstí ty ostatní zvířata (kachny,osel,srnky...) tam zůstanou, protože to jim pan Papež zakázal! Tak aspoň něco! =)  Ikdyž ty opičky,andulky,různí ptáci,kočky apod... mi budou strašně moc chybět!! Jako malá jsem je dost často navštěvovala a teď má najednou zmizet část mého dětství??!! Nikdy!! =(   tohle není fér!! =/   Stačí, že tam kdysi jakejsi debilní správce postřílel z ničeho nic ty králíky! A pak tvrdil, že je zabil jenom kvůli tomu, že okusovali nějaký vzácný stromky! Což je 100% nějakej kec!! A nejhorší bylo, že sestřenky tam taky vypustily svoje 2 králíky páč je nechtěly dat do zverimexu, aby se trápily někde v kleci a on je klidně zabije!! =/  Navíc ani nebyly jeho, takže si to neměl co dovololat!! Kkt jeden!!! :(   Co si o tom myslíte vy?
Pak jsme šly natáčet do města a dělaly jsme kraviny... přitom jsme strašně mokly.... =D  No a nakonec jsem skončila doma a začala psát tento článek... =)  doufám, že se máte fajn!! Napište jak se máte, moc ráda si to přečtu! =)

26.4.2010 / Last exam!!!

26. dubna 2010 v 7:25 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  My experiences

http://www.istudyathes.com/wp-content/uploads/2008/06/exams.jpg

Ahoj všichni! Za pár minut se blíží ta nejtěžší a poslední zkouška zvaná scio testy! Mám trošku nervy, ale vím, že za chvilku přejdou. Vždyť jsem se včera ještě tak dlouho a pilně připravovala, abych to dneska zvládla! Jako první mě čekají všeobecné testy (60 příkladů na 60 minut). V pohodě je zvládnu a pak je přestávka pár minut. Po přestávce následuje matematika (30 příkladů na 60 minut). Ta je v pohodě a taky ji v pohodě zvládnu. Potom zase přestávka. Konečně se najím a pak už mě čeká jen ten nejlehčí test z češtiny (40 příkladů na 45 minut). Ten zvládnu úplně nejlíp ze všech a pak už jen vyplnit dotazník a konečně jdu někam na oběd a domů... Jsem ráda, že už to mám za sebou a že jsem to tak skvěle napsala, takže 100% vím, že mě na tu školu vezmou.  =) 
Jen ještě počkat do konce týdne na výsledky a pak ještě pohovor a budu konečně přijatá a MEGA HAPPY!!! UA!! xD

P.S. To jsem teda zvědavá, jak to bude doopravdy! Ale nepochybně stejně! =)

17.4.2010 -->> Malenovice vs. Karviná v Malenovicích :)

25. dubna 2010 v 19:12 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  My experiences
http://im.foto.mapy.cz/big/4849048e274fbfc50b540100.jpg

"Asi na téhle zastávce jsme čekali."


Takže.. probíhalo to asi takhle. Brzo ráno jsem vstala a dala se dohromady. Pak jsem spěchala na nádraží a nevěděla jsem, jestli ten bus, je ten můj bus. xD No prostě bylo tam napsaný, že to jede do Vsetína a já si nebyla jistá jestli jede aj do Malenovic, páč jsem v Malenkách nikdy nebyla. =D  Tak jsem napsala Ondrovi a půl hodiny jsme to řešili po sms xD a pak jsem se zeptala jedné ženské jestli je to on a ona řekla, že jo, tak už jsem byla v klidu. :)  Po cestě jsem poslouchala Xindla X (nějak se vracím zas do starých časů) a tak různě... asi za půl hodiny už jsem byla v Malenovicích a pro jistotu jsem se zeptala ještě jedné paní v buse jestli už jsme na zastávce Malenovice křižovatka a byli jsme, takže dobré.  :)  Protože jsme se s Ondrou měli sejít úplně porvé, tak jsem měla trochu nervy z toho o čem se budem bavit apod.... ale Ondra je naštěstí ukecanej, takže to bylo v pohodě a žádný trapný ticho nebylo.  =) 
A pak Ondra hned, že jde do obchodu a jestli nemám hlad a já že ne, to je dobrý. A on že: ,,Ale máš!" a furt,že mi něco koupí a já, že ne to je dobrý a furt tak dokola... xD a jelikož se nedal odbýt, tak jsem si teda něco vybrala, ale bylo mi to prostě takový blbý...
No a pak jsme šli na hokejbalový hřiště, ale byli jsme tam celkem brzo, takže tam ještě nikdo moc nebyl.  Počasí trochu bláznilo, protože chvilku byla zima, pak zas vedro, zima, vedro, zima, vedro.. a furt  tak dokola xD   No nebudu tu všecko rozepisovat páč se mi ani nechce a nechci vás unudit k smrti :) 
Pak se to postupně scházelo. Hráči se šli převlíct, došel svaťa a spousta lidí, co jsem neznala a nakonec aji Rosťa! Věděla jsem, že přijde. =)
Jenže co bylo nejhorší, pomalu se mi začala zhoršovat nálada, protože se mi vybavily všechny vzpomínky a zážitky, co jsme spolu zažily.  =(  A mu to tak neskutečně slušelo!
Zanedlouho přijel bus s týmem Karviné a jakmile se převlekli a nachystali, zápas mohl začít.
S Ondrou jsme se divili, proč má Verča dres číslo 16, když má obvykle číslo 21 a tak jsme usoudili, že si ho asi s někým vyměnila nebo tak. 

Hustý hlášky a okamžiky:

Já: ,,To je Svaťova holka v tom zeleným?"   Ondra: ,,Ne to je kluk!"  xD
borec z Karviné na Barču(Ondrova sestřenka): ,,Ty jsi holka?" Barča: ,,Jo."  ,,Dobře ty!" (protože Barča vypadá jak kluk) xD
Míček přeletěl někam přes plot a jakejsi malej borec z týmu Malenovic ho šel hledat kamsi na strom páč mu kdosi nakecal, že tam spadl a on tomu uvěřil... a to jste měli vidět jak se snažil ze všech sil vylízt na ten strom! xD  A Rosťa pak za ním došel a řekl mu, že se snaží zbytečně. =D 
Ondra se mě dotkl se slovy: ,,Víš, že toto je sex?" xD xD xD
později večer, když jsme kecali s Ondrou a Barčou přes skype Barča pronesla: ,,Ondra prožívá sex s žehličkou!" xD xD xD
Ondra: ,,Ty si píšeš s tím Winem Ross, že?"  Já: ,,Ale to je holka!" xD
Byla minuta ticha, protože ten den vyhlásila ČR den smutku za Polsko a v té minutě ticha kdosi na normálním hřišti cosi pořvával typu: ,,Oni drží minutu ticha!"  ,,Aaaa!" ,,xD xD xD"
apod.....

Jak probíhal zápas? Karviná vedla 2:0 ale z ničeho nic to bylo 3:2 pro Malenovice. Pak 3:3 a nakonec 4:3 pro Karvinou!! Woo Hoo!! Karviná jim to konečně nandala!! =P  samozřejmě, že jsem měla největší radost!! =)
Pak krátkej pokec s Verčou.. bohužel nemohla jít s nama ven ani tam spat... takže musela odjet s týmem zase do Karviné =(  tak škoda, že to nevyšlo... =/
Chvílu jsme jakože kecali/nekecali a málem byla bitka, ale nakonec nebyla... =( škodaaa... xD ale to by bylo prostě nadlouho to rozepisování.. a to byste ty lidi museli znat a všechno to zažít... =)   Jo a překvapilo mě, že jak Rosťa odcházel, tak se se mnou rozloučil. Jakoby jsme byly pořád kámoši... bylo to úplně normální kamarádský ,,Čau"  a samozřejmě, že jsem mu to oplatila stejně kamarádským ,,Zdar"  :) 
A pak jsme šli na chvílu ven s Ondrou a Barčou. Jen tak se projít po Malenkách a viděla jsem i Malenovický hrad, ale jen z dálky.  xD  :)

http://www.to-lisa.cz/images/malenovice_hrad.jpg

Malenovický hrad - ať se taky pokocháte! ;)

No a pak jsme jenom čekali na zastávce, kdy mi pojede bus domů do Km a kecali jsme apod... A pak jak jsem byla doma, hned jsem šla na pc shánět ještě někoho, kdo by šel ven a nakonec jsem skončila na Zachaře venku s Peťou a chvilku jsme bruslily. Pak jsme si šly něco koupit do Penny a nakonec to zakončily venčením její myšky před barákem na trávě. :)
Celý den mě hrozně unavil, takže hned  jak jsem přišla dom, šla jsem si lehnout a večer šla ještě na pc kecat přes skype s těma dvěma. S Ondrou a s Barčou. A taky chvílu se Zdeňkem (Retardem).  Takže to jen tak ve zkratce. A ten kdo tam byl, tak samozřejmě ví, jak to všechno bylo.  =)

P.S. Ten den se mi líbil, ale myslím si, že mohl být mnohem lepší, kdyby tam Verča spala. To bych se tam taky zdržela mnohem dýl.  =)

Within Temptation - All I Need

25. dubna 2010 v 17:16 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  Songs and videos


I'm dying to catch my breath
Oh why don't I ever learn?
I've lost all my trust,
though I've surely tried to turn it around

Can you still see the heart of me?
All my agony fades away
when you hold me in your embrace

Don't tear me down for all I need
Make my heart a better place
Give me something I can believe
Don't tear me down
You've opened the door now, don't let it close

I'm here on the edge again
I wish I could let it go
I know that I'm only one step away
from turning it around

Can you still see the heart of me?
All my agony fades away
when you hold me in your embrace

Don't tear me down for all I need
Make my heart a better place
Give me something I can believe

Don't tear it down, what's left of me
Make my heart a better place

I tried many times but nothing was real
Make it fade away, don't break me down
I want to believe that this is for real
Save me from my fear
Don't tear me down

Don't tear me down for all I need
Make my heart a better place
Don't tear me down for all I need
Make my heart a better place

Give me something I can believe
Don't tear it down, what's left of me
Make my heart a better place
Make my heart a better place


Translate:

Umírám touhou chytit svůj dech,
Oh, proč jsem si to nikdy neuvědomila?
Ztratila jsem veškerou svou víru,
ačkoliv jsem se to pokoušela zvrátit.

Vidíš stále mé srdce?
Všechno mé utrpení mizí,
když mě držíš v náručí.

Neshazuj mě
pro vše, co potřebuji,
udělej mé srdce lepším ,
dej mi něco, čemu můžu věřit.
Neshazuj mě,
otevřel jsi dveře,
nenech je zavřít.

Jsem tady opět na kraji,
přeji si, abych to mohla nechat být.
Vím, že jsem jen jeden krok pryč
od toho to zvrátit.

Vidíš stále mé srdce?
Všechno mé utrpení mizí,
když mě držíš v náručí.

Neshazuj mě
pro vše, co potřebuji,
udělej mé srdce lepším ,
dej mi něco, čemu můžu věřit.
Neshazuj mě,
otevřel jsi dveře,
nenech je zavřít.

Zkoušela jsem to mnohokrát, ale nic nebylo opravdové.
Udělej, ať to zmizí, nezklam mě.
Chci věřit, že tohle je opravdové.
Zachraň mě před mým strachem,
neshazuj mě.

Neshazuj mě
pro vše, co potřebuji,
udělej mé srdce lepším.

Neshazuj mě
pro vše, co potřebuji,
udělej mé srdce lepším ,
dej mi něco, čemu můžu věřit.
Neshazuj dolů to,
co ze mě zůstalo,
udělej mé srdce lepším ,
udělej mé srdce lepším.Hannah Montana - I'm Just A Girl

24. dubna 2010 v 18:03 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  Songs and videos

So touching song... <3

Agnes Carlsson - On and On

24. dubna 2010 v 17:58 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  Songs and videos

Opravdu úžasný song... <3 <3 <3

On and on
This love I feel for you goes on and on

This world can be a scary place
And so much love goes to waste
One moment everything is clear
The next it all could disappear

We need something to hold on to
I wanna be that thing for you
'Cause you're not in this all alone
Your heart has finally found a home

(Chorus)
On and on
This love I feel for you goes on and on
It's something you can't lose
You're gonna find, this heart of mine
Will stand the test of time

On and on
Can't you see, this is where you belong
I've got so much to give
Let down your guard and let these arms
Shelter you tonight

Words can be so hard to trust
They made a fool of all of us
Let your emotions be your guide
And go with what you feel inside

I know that what I feel is deep
And when I play, I play for keeps
I know that you've been hurt so bad
But this is something made to last

(Chorus)

I can feel us moving
Closer by the minute
This is so amazing
Have a little faith and
Let me lead the way
I can promise you that

(Chorus) x2


Translate:

Dál a dál
Tahle láska k tobě, cítím, že jde dál a dál

Tenhle svět může být děsivé místo
A tak moc lásky se promarní
Jediný moment, všechno je zřejmé
Další by se mohla rozplynout

Potřebujeme si něco ponechat
Chci pro tebe něco být
Protože v tom nejsi sám
Tvé srdce nakonec najde domov

(Refrén)
Dál a dál
Tahle láska k tobě, cítím, že jde dál a dál
Je to něco, co nemůžeš ztratit
Najdeš mé srdce
Sneseme test času

Dál a dál
Nemůžeš vědět kam patříš
Mám hodně co dávat
Nech svého strážce a příjmi tuhle náruč
Ukryj se dnes v noci

Slovům můžeš tak těžko důvěřovat
Dělají z nás všech blázny
Nech se svými pocity provázet
A jdi za tím co cítíš uvnitř

Vím, že to co cítím je hluboké
A když hraju, hraju o udržení
Vím, že jsi byl nehezky zraněný
Ale tohle je naposled

(Refrén)

Můžu cítít, že se měníme
Blíž po minutě
Je to tak úžasné
Mít trošku víry a
Nechat mě jít napřed
Můžu to slíbit

(Refrén) 2x

Katka Knechtová - Moj bože (Bathory)

23. dubna 2010 v 20:09 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  Songs and videos

Muoj Pane Bože, spásy mé, nářkom sem žaloval ti za dne, teď v noci spienam ruky prázdné, své ruky spienam k modlitbie, modlitba stúpa k tobie lkaniu, své ucho nachyl k biedovaniu.

Muoj Bože, z hlubin ťa volám, úzkostnú modlitbu moju slyš, ve smrti spienam ruky prázné, ať moju prosbu vyslyšíš.

Má dusza syta útrapú, muoj život přiblížil sa prázdniu, tam,kde jen úzkosť hlasu zaznie, tvář nech teď mám, co do jam jdú. Tam, kde je tma, ač den je bílý, sem jak bych žádné nemiel síly.

Muoj Bože, z hlubin ťa volám, úzkostnú modlitbu moju slyš, ve smrti spienam ruky prázné, ať moju prosbu vyslyšíš...

Tam, kde je tma, ač den je bílý, sem jak bych žádné nemiel síly.


Muoj Bože, z hlubin ťa volám, úzkostnú modlitbu moju slyš, ve smrti spienam ruky prázné, ať moju prosbu vyslyšíš...crawl- superchick with lyrics!!!

23. dubna 2010 v 19:50 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  Songs and videos

It makes me wanna cry... so touching and beautiful song! <3

22.4.-23.4. přijímačky na AG + scio testy na hotelovce, obor gastronomie

23. dubna 2010 v 15:56 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  My experiences

http://i.idnes.cz/09/103/gal/TOP2e96d2_42_16691286.jpg

Ahoj všichni! Jak se máte? Taky jste v 9. a zrovna teď děláte přijímačky nebo chodíte na pohovory a máte nervy z toho, jak to napíšete a jestli se dostanete? Tak to můžu s klidem říct, že nejste jediní! ;)  Protože Zlín si letos vymyslel scio testy pro celý Zlínský kraj a musím říct, že to není vůbec lehký.  :(  Teda aspoň ne pro mně.
Jelikož dvě zkoušky už mám za sebou, pokusím se vám nějak "stručně" napsat, jak to probíhalo. 

22.4.2010  - tento den jsem šla na AG (Arcibiskupské Gymnázium) dělat normální přijímačky. Probíhalo to tak, že jsme nejdřív dostali normální test z čj (bylo tam asi 8 otázek) a ten byl celkem lehký. Potom byla asi 45 minut přestávka a mezitím jsem tam potkala spoustu známích, tak jsme chvílu kecali. A potom následoval test z matiky. Jenom 5 otázek. A to bylo sakra těžký! :(  Vyřešila jsem jenom jeden celej příklad a zbytek rozpočítala, tak jak jsem si myslela, že se to asi počítá. Potom byly 2 hodiny volna a mohli jsme v klidu odejít domů. Ve 13 hodin už tam byly výsledky. A já samozřejmě naštvaná. Nevzali mě!!! Jenom o 5 bodů z matiky! 5 bodů v matice mi chybělo, aby mě vzali!! Ale nic jsem si z toho zas až tak moc nedělala.. jenom jsem měla celej den zkaženou náladu a vyčítala sama sobě, že jsem to nenapsala a že jsem NULA!! Ale aspoň kámošky se tam dostaly a spousta dalších mých známích, tak jim to přeju.  :o))

23.4.2010 - dneska jsem jela busem brzo ráno na hotelovku. Dostala jsem kód a šla jsem hned do třídy, kde jsme měli psát. Měla jsem hrozný nervy, horší než včera. Tentokrát jsem totiž měla psát ty scio testy. A věděla jsem, že budou o hodně těžší. =/ 
Jako první byly všeobecný a ty se mi zdály nejtěžší. Ze 60 jsem zaškrtla jenom 14 =/ 
pak byla přestávka a pak matika. Jakmile jsem zjistila, že je lehčí než ty všeobecný, nervy začaly postupně mizet. Dost jsem se do toho zabrala a snažila se vypočítat co se dalo. Nakonec jsem zaškrtla asi 17 ze 30. To jde, ne?
Potom zase přestávka a nervozita se úplně vypařila. Konečně jsem se najedla a pak následovala čeština. Z té jsem měla asi nejvíc zaškrtnutých. Asi 29 ze 40 nebo tak nějak.  :)
A nakonec dotazník....
Tak uvidíme jestli mě vezmou... ale doufám, že to nějak klapne... V pondělí dělám zase scia na hotelovce na obor hotelnictví a cestovní ruch a tohle už musí na 100% klapnout!! ;)  A taky, že klapne!! =)  Přes víkend mám ještě co dělat a pak už jenom opravovat známky ve škole a pak konečně pohoda... v létě... :) jak já se na něj těším!! :)


Takže to bylo jen tak ve zkratce zatím... myslím, že kdybych se ještě víc rozepsala, asi bych vás unudila k smrti... xD  A jak jste napsali přijímačky vy? A co pohovory, zvládli jste je?? Já jsem zatím na žádným nebyla... tam půjdu až mě někam vezmou... ;) 
Tak pište do komentů svoje zážitky, jsem na ně hrozně zvědavá! :) A těm, co ještě píšou přijímačky v pondělí nebo v úterý... a prostě těm, co ještě píšou přijímačky, přeju hodně štěstí a držím palce, aby to zvládli! :) 

Půlnoc a 6 minut.... xD

11. dubna 2010 v 0:19 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  blah, blah, blah
-0102.anbud.11--Sunday--00:06--Tmáá-Jídlo-nOTHING-Pití-nOthing--pyžamo--nOtHinG--nOtHinG- online.gif image by spookys-graphix-online- -blog.cz,TENTO BLOG,překladač,2x youtube,www.karaoketexty.cz--NoThInG-Zamilovanost-asi ještě pořád Rosťa :(-Nálada-pofidérní a unavená- -nOthInG--Nobody-Se quiserem me acionem-zaplej-S kým si teď píšu-NoBoDy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak jo lidi... chcete něco vědět? Včera byl takzvanej den všech nových začátků... A jak jsem si všimla na fb hodně mých kamarádů a kámošek se s někým rozešlo a někteří si hned zase někoho našli a někteří zůstali sami... Musím říct, že mě se to zas až tak moc netýká, ale... ten rozchod s Rosťou mě pořád ještě moc mrzí.. ikdyž už to bude za chvílu skoro měsíc, co jsme se rozešli... přesně 13.4.  =(  Zakázala jsem si na něj myslet, protože vím, že je to zbytečný.. už se ke mě nevrátí.. a nevím jestli bych to zvládla, kdyby se ke mě vrátil.. hodně se změnil a bohužel já taky... ale k horšímu... :(  No, ale to je fuk.. nebudem to tady zbytečně řešit.. je to minulost..

S hrůzou zjišťuju, že za 12 dní píšu první přijímačky... =(  Držte mi, prosím vás, palce lidi! Doufám, že to zvládnu, ale musím! Taky teď nemám moc času... 

17.4. bude Velký Den... ten musí taky vyjít! :)  Doufám, že to mezi Weru a Ondrou vyjde. Moc bych jim to přála! <3 :)

Jinak byla jsem na recitační soutěži, minulou středu, ale nevyhrála jsem, což mě nijak nemrzí. Za to vyhrála to moje nová kámoška Barča Úlehlová. Moc jsem jí to přála. :)

Dostala jsem nabídku od osmáků jestli bych s něma nechtěla zpívat v kapele... No zkusím to, ale nevim nevim.. :D  (ve čtvrtek)

Za 3 týdny jdu zkusit konkurz na herečku.. a tohle ještě nikdo neví.. =P tajemství.. =P 

Su zvědavá jak to všechno dopadne.. =P   Jo a lidi, nepřestávejte věřit a jděte si za svým cílem! Ani na malou chvilku nepochybujte. Vše, co si přejete se možná vyplní! Jenom nepřestávejte věřit a něco málo pro to dělejte.. protože jak každý ví, nic se nestane samo.. ale hlavně si udržujte svou víru! ;) 

MVSMMMR, dobrou noc! <3 

Rihanna - Unfaithful

11. dubna 2010 v 0:00 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  Songs and videos

Story of my life,
Searching for the right,
But it keeps avoiding me.
Sorrow in my soul,
Because it seems like one,
Really loves my company.

He's more than a man,
And this is more than love,
The reason that the sky is blue.
The clouds are rolling in,
Because I'm gone again,
And to him I just can't be true.

And I know that he knows I'm unfaithful,
And it kills him inside,
To know that I am happy,
With some other guy.
I can see him dying.

I don't wanna do this anymore,
I don't wanna be the reason why,
Everytime I walk out the door,
I see him die a little more inside.
I don't wanna hurt him anymore,
I don't wanna take away his life.
I don't wanna be...
A murderer.

I feel it in the air,
As I'm doing my hair,
Preparing for another date.
A kiss upon my cheek,
As he reluctantly,
Asks if im gonna be out late.
I say I won't be long,
Just hanging with the girls,
A lie i didn't have to tell.
Because we both know,
Where I'm about to go,
And we know it very well.

Cause I know that he knows I'm unfaithful,
And it kills him inside,
To know that I am happy,
With some other guy.
I can see him dying.

I don't wanna do this anymore,
I don't wanna be the reason why,
Everytime I walk out the door,
I see him die a little more inside.
I don't wanna hurt him anymore,
I don't wanna take away his life.
I don't wanna be...
A murderer.

Our love,
His trust,
I might as well take a gun and put it to his head,
Get it over with.
I don't wanna do this,
Anymore,ooooooh,anymore.

I don't wanna do this anymore,
I don't wanna be the reason why,
And everytime I walk out the door,
I see him die a little more inside.
I don't wanna hurt him anymore,
I don't wanna take away his life.
I don't wanna be...
a murderer.

Oooh.
A murderer.
No,no,no.
Yeah,yeah,yeah.


Translate:

Příběh mého života
Pátrání po pravdě
Ale stále mi v tom brání
Smutek v mé duši
Protože se zdá, že špatnost
Opravdu miluje mou společnost

On je víc, než muž
A tohle je více, než láska
Důvod, proč nebe je modré
Ale připlouvají mraky
Protože já jsem zase pryč
A nemůžu mu být věrná

A vím, že ví, že jsem nevěrná
A vnitřně ho zabíjí
Vědět, že jsem veselá s nějakým jiným chlapem
Můžu ho vidět umírat

Já už to nechci dělat
Nechci být tím důvodem, proč
Občas jdu ze dveří
Vidím ho umírat uvnitř o trochu víc
Nechci už ho zraňovat
Nechci mu brát jeho život
Nechci být...
Vrah

Cítím to ve vzduchu
Když si upravuji vlasy
Připravuji se na další rande
Polibek na mé tváři
Když se neochotně
Ptá, zda budu venku dlouho
Říkám, že nebudu dlouho
Jen pokoukám s holkama
Lež, kterou jsem neměla říct
Protože oba víme
Kam se chystam jít
A víme to moc dobře

A vím, že ví, že jsem nevěrná
A vnitřně ho zabíjí
Vědět, že jsem veselá s nějakým jiným chlapem
Můžu ho vidět umírat

Já už to nechci dělat
Nechci být tím důvodem, proč
Občas jdu ze dveří
Vidím ho umírat uvnitř o trochu víc
Nechci už ho zraňovat
Nechci mu brát jeho život
Nechci být...
Vrah

Naše láska, jeho důvěra
Zrovna tak bych mohla vzít pistoli
a střelit ho do hlavy
Tak to překonat
Nechci to dělat
Už ne
Uh
Už ne (už ne)

Já už to nechci dělat
Nechci být tím důvodem, proč
Občas jdu ze dveří
Vidím ho umírat uvnitř o trochu víc
Nechci už ho zraňovat
Nechci mu brát jeho život
Nechci být...
Vrah (vrah)

Ne ne ne ne


JoJo - Leave (Get Out)

10. dubna 2010 v 21:49 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  Songs and videos

I've been waiting all day for ya babe
So won't cha come and sit and talk to me
And tell me how we're gonna
be together always
Hope you know that
when it's late at night
I Hold on to my pillow tight
And think of how you promised me forever
Could make me feel this way
Is just a chance to say

Get Out, right now,
It's the end of you and me
It's too late and
I can't wait for you to be gone
'Cause I know about her
and I wonder how
I bought all the lies
You said that you would treat me right but you was just a waste of time

Tell me why you're looking so confused
When I'm the one
who didn't know the truth
How could you ever be so cold
To go behind my back and call my friend
Boy you must have gone
and bumped your head
Because you left her number on your phone
Maybe I'm the one to blame but
Well it didn't work out that way

Get Out, right now,
It's the end of you and me
It's too late and
I can't wait for you to be gone
'Cause I know about her
and I wonder how
I bought all the lies
You said that you would treat me right but you was just a waste of time

I wanted you right here with me
but I have no choice
you've gotta leave
Because my heart is breakin'
With every word I'm sayin'
I gave up everything I had
On something that just wouldn't last
But I refuse to cry
No tears will fall from these eyes
Get out

Get Out, right now,
It's the end of you and me
It's too late and
I can't wait for you to be gone
'Cause I know about her
and I wonder how
I bought all the lies
You said that you would treat me right but you was just a waste of time

Get Out, right now,
It's the end of you and me
It's too late and
I can't wait for you to be gone
'Cause I know about her
and I wonder how
I bought all the lies
You said that you would treat me right but you was just a waste of time

Get out
You and me
It's too late
Bout her
You said that you would treat me right
but it was just a waste of time


Translate:

Čeklala jsem tu všechny dny na tebe kotě
Tak si chceš ke mě jít sednout a promluvit si
A říct mi jak chceš být
se mnou napořád
Doufám, že víš to
že je pozdě v noci
Objíbám svůj polštář
A myslím na to, kolik jsi mi toho slíbil navždy
Můžeš mě k tomu nutit
Je ještě šance říct

Jdi pryč teď hned
Je to konec, ty a já
Je příliš pozdě a
já na tebe nemůžu čekat než odejdeš
Protože vím, o ní
A divim se
Jak jsem ti věřila všechny lži
Říkáš, že si se mnou chtěl zacházet dobře
Ale ještě jsi tím ztrácel čas

Řekni mi, proč vypadáš tak zmateně
Když jsem já ten,
kdo nezná pravdu
Jak jsi mohl vůbec být tak chladný
Za mejma zádama volat mojí kámošce
Její kluk za tebou musel jít
a rozbít ti hlavu
Protože jsi zapomněl její číslo v telefonu
Možná je to moje vina, ale
Dobře já to nechci řešit touhle cestou

Jdi pryč teď hned
Je to konec, ty a já
Je příliš pozdě a
já na tebe nemůžu čekat než odejdeš
Protože vím, o ní
A divim se
Jak jsem ti věřila všechny lži
Říkáš, že si se mnou chtěl zacházet dobře
Ale ještě jsi tím ztrácel čas

Hledala jsem tě oprávněně tady se mnou
Ale nemám na vybranou,
tys mě musel opustit
Protože mé srdce je zlomené
S každým slovem říkám
Chlapče, já se vzdala všeho co mám
Na ničem jen nechci trvat
Ale nechci brečet
Žádné slzy nebudou padat z těhle očí
Jdi pryč

Jdi pryč teď hned
Je to konec, ty a já
Je příliš pozdě a
já na tebe nemůžu čekat než odejdeš
Protože vím, o ní
A divim se
Jak jsem ti věřila všechny lži
Říkáš, že si se mnou chtěl zacházet dobře
Ale ještě jsi tím ztrácel čas

Jdi pryč teď hned
Je to konec, ty a já
Je příliš pozdě a
já na tebe nemůžu čekat než odejdeš
Protože vím, o ní
A divim se
Jak jsem ti věřila všechny lži
Říkáš, že si se mnou chtěl zacházet dobře
Ale ještě jsi tím ztrácel čas

Jdi pryč
ty a já
Je příliš pozdě
O ní
Říkáš, že jsi se mnou chtěl zacházet dobře
Ale ještě jsi tím ztrácel časSeasons, Holidays

10. dubna 2010 v 20:17 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  Roční období,svátky...(Jaro)

(Velikonoce)(Pálení čarodějnic)


(1.Máj)


(Léto)


(Letní prázdniny)


(Podzim)(Dušičky)(Halloween)


(Zima)


(Mikuláš)


(Vánoce)


(Nový rok)


(Tři králové)


(Masopust)


(Valentýn)

On the topic

10. dubna 2010 v 19:59 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  On the topic


(Sebepoškozování)

(Peníze)

(Anorexie)

(Závislosti)


(Světové problémy)


(Ze světa)

Polsko pláče, svět truchlí s ním

10. dubna 2010 v 19:44 | Xx..Br0skviCzka..xX ♥♥♥♥♥♥ |  Of the world / Ze světa


Polsko truchlí nad ztrátou svého prezidenta, jeho manželky a dalších vysokých představitelů státu.

Polsko zažívá jednu z největších tragédií posledních dob. V sobotu ráno havaroval vládní speciál s prezidentem Lechem Kaczyńskim na palubě. Ten zahynul i spolu se svou ženou a předními představiteli Polska.

Na Polsko se nyní upírají zraky celého světa. Reagují na obrovskou tragédii, která se v sobotu ráno stala nedaleko letiště v ruském Smolensku.
Do Varšavy přicházejí kondolence z celého světa. Před prezidentským palácem ve Varšavě pokládají lidé květiny. Ač státní smutek ještě nebyl oficiálně vyhlášen, v zemi se začínají objevovat černé vlajky. Černá barva také převládá na polských zpravodajských webech.
Do Varšavy se sjíždějí ministři k mimořádnému zasedání vlády. Polsko podle ústavy řídí předseda Sejmu Bronislaw Komorowski. Ten je prezidentským kandidátem Občanské platformy premiéra Donalda Tuska.
První nekomunistický prezident Lech Walesa připomněl, že Polsko dnes nedaleko Smolenska podruhé v historii přišlo o významnou část své elity. Na stejném místě totiž před 70 lety sovětská tajná policie NKVD postřílela tisíce polských důstojníků. Padli do sovětského zajetí v rámci dělení Polska mezi nacistické Německo a SSSR v září 1939 na základě paktu Molotov-Ribbentrop o neútočení mezi oběma velmocemi.
Mezi prvními, kdo z českých politických špiček vyjádřil Polsku soustrast, byl předseda Senátu Přemysl Sobotka. V telegramu vyjádřil otřesení a hlubokou soustrast polskému národu.

  Trosky letadla Tupolev TU 154

  Trosky vládního speciálu. Na jeho palubě bylo více než 130 lidí. Zřejmě všichni zahynuli.

Trosky letadla jsou rozesety po okolí.

Lech Kaczyńsky (vlevo) se svým bratrem, dvojčetem Jaroslavem.